De Pen

De Pen

“Ik teken pas als ik uitsluitsel heb.

Heeft het pand pijn?”

De Pen legt zich geduldig neer,

zodat de man in zijn kar kan grijpen.

Deel 16 van de Laaglandse Leugenreeks

bevat de enige juiste definitie.

“Pacifist, paleis, pamflet… hebbes!”

Een kreun kruipt onder onze voeten.

Ik slik sussende woorden in.

“Pand: gebouw waar je in kunt leven

of sterven.”

Nu brullen de muren leeuwen na.

“Geen woord over pijn. Het antwoord is: Nee.”

Knal. Krakende voegen. De kar rolt weg.

Ik huil. Uiterst precies volgt De Pen de omtrek van mijn hand.

Zo kruisigen we het pand.

 

NM

De Lach

De Lach

Dit is de eerste van een reeks wingewestgedichten.