Milieuneutrale praatjes vullen geen gaatjes

Pas op voor Kwik en de BTEX Brothers
Pas op voor Kwik en de BTEX Brothers

De afgelopen weken heb ik samen met Bram Reinders (Groningers in Opstand), Marcel Drenth en andere belanghebbenden uit de gemeente Delfzijl hard gewerkt aan het verzamelen van informatie voor een zienswijze.

Deze zienswijze betreft een vergunningsaanvraag van de NAM voor aanpassingen aan de inrichting OSF (Opslag- en ScheidingsFaciliteit) te Farmsum.

(Farmsum? OSF? Oh ja, van die joekels van tanks vol hypergevaarlijk aardgascondensaat, die op een paar honderd meter van de bebouwde kom niet-bevingsbestendig staan te wezen.)

Over de risico’s van het aardgascondensaat sprak ik tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in mei dit jaar Ben van Beurden al eens aan, waarna ik hem per brief een lawine aan gedetailleerde vragen stuurde.

Daar kwamen weken later antwoorden op waar ik nog niet echt tevreden mee was. (Bram en Marcel en de andere belanghebbenden ook niet, overigens.)

Ondertussen ontdekten we dat die vermaledijde tanks met condensaat op hetzelfde bedrijventerrein staan als Chemiepark Delfzijl, maar niet onder BEVI of BRZO vallen, terwijl dat voor de buren, die met net zulke zware chemicaliën werken, wél het geval is. Ook blijkt er voor dat bedrijventerrein geen geldend bestemmingsplan te zijn, wat toch een beetje riekt naar een ‘regelvrije zone’.

Om een lang verhaal kort te maken: toen er onlangs in het plaatselijke sufferdje een kennisgeving over die vergunningsaanvraag stond, leek het ons een goed idee om er weer eens helemaal in te duiken, om zodoende meer en betere antwoorden af te dwingen.

Het eerste wat ons opviel was dat de aanvraag nogal summier was. Het leek wel alsof de NAM dacht dat er toch niemand bezwaar zou hebben tegen wat meer geklungel op de inrichting OSF. Misschien dacht men in Assen zelfs dat het al in kannen en kruiken was met de vergunningverlenende instantie.

Op zich begrijpelijk. De vergunningverlenende instantie is namelijk NIET het Ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en Milieu, maar het Ministerie van Economische Zaken. U weet wel, van het illustere trio EZ-Shell-Exxon, in te huren voor al uw industriële rampen en gas-braspartijen.

Toch vind ik het raar dat ILenM hier niks te zeggen heeft. Als er iets is wat nogal impact op het milieu heeft, dan is het wel zwaar giftig, kankerverwekkend aardgascondensaat. En ik weet niet hoe het bij u is, maar bij “verhoogde kwikconcentraties” gaan er bij mij alarmbelletjes af. Tel daar nog eens de Bad-Ass BTEX Brothers (benzeen, tolueen, ethyleen en xyleen) bij op, en de cumulatieve risico’s als gevolg van bodembewegingen door gaswinning, en je kunt bijna niet meer slapen.

Al lezende concludeerden we echter dat het de NAM helemaal niet om het milieu gaat. De “milieuneutrale” aanpassingen zijn bedoeld voor “productoptimalisatie ten bate van de afnemers”.

Nou heb ik me laten vertellen dat de NAM het condensaat doorverkoopt aan de eigen aandeelhouders Shell en Exxon, dus dat van die afnemers is een beetje een vestzak-broekzakverhaal.

Of de Nederlandse staat daar nog een graantje van meepikt in de vorm van “aardgascondensaatbaten”, weet ik niet. Wel weet ik dat er ten onrechte gedaan wordt alsof condensaat een oninteressant bijproduct van de gaswinning is.

Niets is minder waar. Hoogzuiver condensaat is een erg gewild product, met name in Canada en Amerika, waar het voor allerlei interessante doeleinden gebruikt wordt. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Terug naar de aanvraag, die werkelijk een alleraardigst inkijkje geeft in het gedachtegoed van de NAM. Neem bijvoorbeeld deze zin:

De onderhavige veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor locatie Delfzijl OSF verleende milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar veroorzaken geen andere of grotere nadelige milieugevolgen dan de milieugevolgen die worden gedekt door de vigerende vergunning.

Ik hertaal dat even voor u:

Hallo, wij zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij. We moeten ons net als elk ander bedrijf in Nederland aan allerlei regeltjes houden, maar daar hebben we geen zin in. Kwik is gezellig, de BTEX Brothers houden zich heus wel koest. Kijk in de poppetjes van onze blauwe ogen, kijk in de poppetjes van onze blauwe ogen. Voor. Ons. Gelden. Die. Regeltjes. Niet. Capice?

Enfin. Gaat u er eens lekkertjes voor zitten:

ZIENSWIJZE VERGUNNINGSAANVRAAG INRICHTING OSF

(Wordt ongetwijfeld vervolgd.)