Samen Groningen naar de kloten helpen

spin-aldersDe onderstaande tekst sprak ik op 1 mei 2015 uit tijdens het 1 mei Solidariteitsfestival op het Spuiplein te Den Haag. (Check ook de andere sprekers – wij vechten tegen dezelfde partijen en bedrijven!!!)

Ik heb er wat linkjes in gezet om een en ander te verduidelijken.

Op 2 juli 2014 bestond het Shell Technology Centre in Amsterdam een volle eeuw. Bij die gelegenheid hield Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, ten overstaan van vele Invloedrijke Omes en Tantes, onder wie Koning (en vermoedelijk aandeelhouder) Willem-Alexander, een gloedvolle speech over de afgelopen honderd jaar.

Volgens hem waren het jaren waarin de mensheid door de technologie en techniek van Shell grote hoogtes heeft bereikt.

Volgens mij waren het ook jaren waarin wereldwijd vele oorlogen en conflicten zijn uitgevochten, mede omwille van de fossiele brandstoffen die Shell en soortgelijke bedrijven uit de grond halen.

Gewone burgers worden daar nogal eens de dupe van, maar een multinational als Shell weet altijd wel te profiteren van hoogoplopende ruzies tussen twee of meer landen.

In Nederland ontdekte Shell tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Drentse Schoonebeek een groot olieveld. Op dat moment was exploitatie wat lastig, om het eufemistisch uit te drukken. Maar na de oorlog stond de Nederlandse regering te popelen om met Shell en het Amerikaanse Exxon in zee te gaan. En dus was de Nederlandse Aardolie Maatschappij in 1947 een feit.

Enkele jaren later ontdekte de NAM het Groningenveld – een van de grootste gasvelden ter wereld. Een megavondst! Om de exploitatie daarvan in goede banen te leiden, werd de publiek-private samenwerking tussen de Nederlandse staat en de multinationals vastgelegd in het zogenaamde gasgebouw, dat deels buiten de wet staat en waar een klein groepje old boys tot op heden de dienst uit maakt.

De exploitatie verliep jarenlang probleemloos, en heeft van Nederland een ‘welvarend en sociaal land’ gemaakt.

Zonder de inkomsten uit aardgas hadden we de afgelopen decennia niet van die mooie regelingen kunnen opzetten voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet kon werken. Zonder dat geld hadden we nooit zoveel kunnen investeren in onderwijs. Dan hadden we geen hoogwaardige kenniseconomie gehad, en ook geen stabiele middenklasse die zich kan wentelen in méér luxe dan alle generaties hiervoor.

Zonder aardgasbaten was Nederland waarschijnlijk lang een suf aardappel- en knollenland gebleven.

Er zitten echter altijd meerdere kanten aan een verhaal, al willen old boys zoals Ben van Beurden daar niet van horen. Feiten die hem niet goed uitkomen, laat hij gewoon weg.

In zijn speech van juli 2014 wijst hij bijvoorbeeld op enkele grote problemen van onze tijd, zoals armoede, klimaatverandering en luchtvervuiling.

Hij vertelt er niet bij dat armoede in grote delen van de wereld het bijproduct is van de eerder genoemde oorlogen en conflicten over fossiele brandstoffen. Ook omzeilt hij handig het gegeven dat klimaatverandering en luchtvervuiling voor een belangrijk deel te wijten zijn aan de verbranding van de fossiele brandstoffen die hij in zijn toko verkoopt.

Wel praat hij graag over de oplossing die Shell voor al die problemen heeft. En dat is, je raadt het al: aardgas.

Want aardgas is nét een tikkeltje schoner dan kolen en olie, de brandstoffen die de afgelopen honderd jaar het meest in trek waren. En toevallig kan Shell heel veel aardgas leveren. Een afzetmarkt vinden is geen punt. Shell heeft een groot netwerk binnen politiek, overheid en wetenschap. Die zullen dat aardgas wel eventjes bij boeren, burgers en buitenlui door de strot duwen.

Making a Difference

Voor Ben valt dit allemaal onder de noemer ‘Making a Difference’.

Of aardgas het verschil maakt, betwijfel ik, maar het pro-gaswinningsnetwerk van de old boys… nou en of! Daar weten wij in Groningen alles van!

Kijk, we hebben in Groningen te maken met een industriële ramp. De gaswinning veroorzaakt ondiepe bevingen, die door de complexe samenstelling van de Groningse bodem een opmerkelijk schadelijk effect hebben.

Tienduizenden huizen zijn reeds beschadigd, sommige zijn zelfs gesloopt. Eeuwenoude monumenten staan in de stutten. Het toekomstperspectief van honderdduizenden Groningers is voorgoed veranderd.

Bij gelijkblijvende winning is er een grote kans op bevingen met hele stevige grondversnellingen. Daar zijn de huizen, flats, scholen, ziekenhuizen, kerken, kantoorgebouwen en fabrieken in Noordoost-Groningen en een flink deel van de stad Groningen niet op gebouwd.

Als zo’n stevige beving zich voordoet in de buurt van een plaats als Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer of Groningen, zullen heel veel gebouwen instorten, met doden en gewonden als gevolg.

Om te voorkomen dat dat gebeurt, moeten 152.000 huizen en 18.000 overige gebouwen worden versterkt. Op basis van de huidige conceptnorm voor bevingsbestendig bouwen kost dat zo’n 30 miljard euro. Dat is een hoop geld, voor een handjevol ouwe bakstenen. Daar kun je beter een bank mee redden. Dan heb je namelijk gelijk een plek waar je weer wat old boys kunt stallen.

Regeren is vooruitzien, dat weet elke multinational

Hoe kunnen de Nederlandse staat, Shell en Exxon onder dat immense bedrag uit komen? Nou, bijvoorbeeld door die bouwnorm naar beneden bij te stellen – dan hoeft er voor de wet minder drastisch te worden versterkt.

Een andere optie is om huizen op te kopen op basis van de WOZ-waarde, die in het bevingsgebied de afgelopen jaren sterk is gedaald. Opgekochte huizen kun je leeg laten staan, en dan hoef je niet te versterken. Dat scheelt weer.

Een derde optie is om de gaskraan fors dichter te draaien. Volgens Staatstoezicht op de Mijnen neemt de kans op zwaardere bevingen in dat geval snel af, al zal de bodem nog lang onrustig blijven:

12 miljard

Bron: Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen field, SodM, januari 2013 – een onderzoek waarover voormalig inspecteur-generaal Jan de Jong in dit van harte aanbevolen stuk in het Financieele Dagblad zegt:

Als wij dat onderzoek niet zelf hadden gedaan dan was waarschijnlijk nu nog altijd niet duidelijk geworden hoeveel gevaar de gaswinning veroorzaakt.

Jan de Jong is overigens in 2014 vervangen door old boy Harry van der Meijden, die ruim 30 jaar bij Shell heeft rondgehangen, onder andere in Nigeria.

Het dichtdraaien van de kraan heeft grote gevolgen voor de Nederlandse schatkist, en voor de Nederlandse energiehuishouding. Onze overheid loopt al jaren aan de leiband van Shell en Exxon. Er zijn nauwelijks duurzame energiebronnen ontwikkeld. Wel is er een gasrotonde gebouwd, zodat we aardgas kunnen blijven importeren en exporteren, lang nadat ons eigen aardgas op is.

Kortom: Nederland is met behulp van aardgas klem gezet, en daar betaalt Groningen het volle pond voor.

Tot slot nog een opmerking over solidariteit – ik ben hier tenslotte op een Solidariteitsfestival.

In het meest ideale geval betekent solidariteit dat je elkaar in staat stelt om van het verblijf op aarde een leerzame ervaring te maken, met meer ups dan downs, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden van toekomstige generaties om hetzelfde te doen.

In het slechtste geval betekent solidariteit dat de ene old boy de andere old boys te hulp snelt als zij in de problemen raken. En daarom verbaast het mij niet dat PvdA-er Hans Alders, die als Commissaris der Koningin nog in het gasgebouw gezeten heeft en zich tegenwoordig actief bezighoudt met het lobbyen voor de belangen van de gasindustrie, is benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen.

Waar Hans Alders zijn energie in stopt

In zijn hoedanigheid van Nationaal Coördinator Groningen mag Hans straks fijn knopen doorhakken. Daartoe krijgt hij alle ruimte, want het herstel van Groningen is opgenomen in de Crisis- en Herstelwet. Dat betekent in theorie dat Hans als een soort onderkoning mensen uit hun huis kan laten zetten, om vervolgens te bepalen of hun huis gesloopt wordt, of van een stalen kooiconstructie wordt voorzien.

Ik denk dat Ben erg blij is met de benoeming van old boy Hans. Ook PvdA-er Dick Benschop, die als president-directeur van Shell Nederland binnen het gasgebouw op ten minste twee plekken aanschuift, namelijk de Maatschap Groningen en GasTerra, zal zijn partijgenoot met open armen ontvangen.

Samen Groningen naar de kloten helpen, zodat de laatste druppels aardgas uit de grond kunnen worden gepompt – dat schept immers een band!

Maar voor gedupeerde Groningers is dit de zoveelste klap in het gezicht. Dachten we bij de recente provinciale verkiezingen eindelijk afgerekend te hebben met de PvdA, komen die doorgedraaide sociaal-democraten er via de achterdeur gewoon weer in, met méér zeggenschap dan ooit.

ECHTE solidariteit en de Partij van de Arbeid: het blijft vloeken in de kerk.

7 Replies to “Samen Groningen naar de kloten helpen”

 1. Schrikbarend, verontrustend, om stil van te worden. Mijn vertrouwen in de politiek staat al jaren onder de voldoende. Van een vijfje zakt het langzaam naar een eentje. Hoe zal dat nu toch komen?

 2. Zou het niet mogelijk zijn dit soort artikelen te vertalen (engels,frans,duits) zodat er wat meer internationale inlichting over dit alles komt?
  Ik woon al meer dan 30 jaar in Frankrijk maar probeer toch op de hoogte te blijven van het welzijn van Groningen (geboren in Ter Apel)
  Niets maar dan ook niets te vinden over deze aardbevingen en de huisvestigings problemen daardoor…niemand weet hier iets vanaf…
  Samen staan we sterker en helemaal als het buitenlands nieuws wordt…..

  1. Ik zal kijken of ik ook eens wat in het Engels kan schrijven. Als mensen willen vertalen: graag. De teksten zijn rechtenvrij, wat mij betreft.

 3. Wederom een bewijs dat het allemaal al jaren draait om geld(economie) en niet meer over mensen gaat,welvaart is goed maar zonder welzijn niks waard.

 4. Dank voor je wederom verhelderende artikel! Toch maak ik graag een paar kanttekeningen. Winning en productie zijn twee totaal verschillend begrippen. Deze begrippen worden hier te pas en te onpas door elkaar gehaald. Wanneer optimale put productie plaatsvindt, dan zal het minimale aantal putten bijstaan bij een passende gasvraag.
  Voorbeeld: als Gas Terra om 100 miljoen m3 gas vraagt kan dat of met 200 putten gebeuren of met 50 putten. In het ene geval wordt er gemiddeld per put 0,5 miljoen m3 per dag geproduceerd en het andere geval gemiddeld 2 miljoen m3/dag. Bij een productie van 0,5 miljoen m3/dag is de drukval in het reservoir geringer, en daarmee minder aardbevingen dan wanneer er 2 miljoen m3/dag met een put wordt geproduceerd.
  Een gemiddelde dagproductie van 100 miljoen m3/dag levert een jaarwinning op van 36,5 miljard m3. De huidige reservoir druk is ca 100 barg. Na een winning van 36,5 miljard in 2015 zal de reservoir druk afnemen naar 95 barg. M.a.w. naarmate er meer gas uit het reservoir verdwijnt zal het aantal aardbevingen afnemen, omdat bij optimale put productie de drukval in de tijd zal afnemen.
  Echter…….dat is niet het enige proces wat de oorzaak is van de aardbevingen. Aardbevingen zijn het gevolg van de drukval door productie, maar er treedt erosie in het gesteente op door condensatie van water in de “nabijheid van de putmond”, en verdamping van water op het gas/water contact in het reservoir. Door deze beide processen wordt erosie veroorzaakt in het gesteente, waardoor gaten vallen in de gasvoerende laag. Door het instorten van het gesteente ontstaan trillingen die bovengrondse bevingen veroorzaken. Door het instorten van het gesteente ontstaan nieuwe open ruimtes, die aardbevingen met grotere amplitudes veroorzaken. Concluderend zal de frequentie van het aantal bevingen in de tijd afnemen, maar de amplitude van de bevingen wordt groter. Door de vijf clusters rond Loppersum nu te sluiten zal de heatmap van de bevingen en hun amplitude wijzigen naar delen buiten dit gebied (zie ook heatmap van GBB van 2013 en 2014). Tot zelfs de grens met Duitsland (recente beving Emden). Ik hoop dat mijn technische verhaal een beetje meer inzicht geeft achter de bevingen en de verplaatsing van de bevingen als gevolg van het kabinet besluit. Vermindering van de winning en verplaatsing van de productie geeft geen oplossing van het probleem. We hebben daar een animatie over gemaakt op http://www.gasgenerationgroup.nl. Het kost maar 5 minuten om hier eens naar te kijken.

  1. Gerrit, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de gemiddelde druk in het veld schommelt tussen 50-70 bar. We zitten dichter bij End Of Life dan NAM en EZ ons willen doen geloven.

   Ik denk zeker dat de bevingen zich zullen verplaatsen. Cluster Oost (waar ik woon) draait het meest van allemaal. Cluster Loppersum ligt stil. Er zal dan m.i. een drukverschil ontstaan. Dat zal breuken triggeren.

   Ook denk ik dat Second Stage Compression tot meer bevingen leidt. 900 km2 gasveld vacuüm zuigen, terwijl er honderden breuken in en boven het veld zijn… Dat is vragen om ellende.

   Tot slot doet de injectie van afvalwater in de “diepe ondergrond” niet veel goeds. Ik vermoed dat er veel in de aquifer terechtkomt, met milieuproblemen als gevolg.

   Nu overal stoppen met winnen lijkt mij een goed idee. Dan vermijd je drukverschillen, het veld wordt niet vacuüm gezogen en de milieu-ellende wordt beperkt.

   Aanvullingen zijn altijd welkom.

Reacties zijn gesloten.