Eis: echte hulp en compensatie

dvhn-kleinVandaag stond er een paginagroot interview met ondergetekende in het Dagblad van het Noorden. Daarin stipte ik nog maar eens aan wat een puinzooi het is, de zogenaamde ‘hulp’ aan gedupeerden in het bevingsgebied.

En passant riep ik de Groningers op om de koppen bij elkaar te steken, samen een vuist te maken, want dat is hard nodig.

Dat heeft wel weer een en ander teweeg gebracht. De steunbetuigingen buitelden over elkaar heen. (Ik kan u vertellen: mijn man en ik blijven overeind door dat soort berichten. Dus vooral blijven doen!)

De kop van het artikel luidt:

‘Groningers, schaam je niet voor je leed. Eis echte hulp en compensatie.’

Dat is precies wat mijn man en ik gedaan hebben. Sinds 1 april vorig jaar hebben wij bij voortduring om hulp gevraagd.

Een enkele keer werd er iets aangeboden, maar als we het aanbod dan eens goed bekeken, bleek het een wassen neus. Want zeg nou zelf: je huis achterlaten, zónder het te verkopen, en tijdelijk (hoe tijdelijk?) ergens anders in een huurwoning gaan zitten, op kosten van de Hoge Omes – dat is toch geen oplossing?

Dat is mensen expres in een afhankelijke positie dwingen.

Ik weet niet hoe het met u is, maar wij willen juist MINDER afhankelijkheid van de luizige combinatie overheid / Shell / Exxon, niet MEER.

Enfin.

Omdat ik graag het goede voorbeeld geef, zet ik hieronder de link naar onze officiële klacht over het reilen en zeilen van de Commissie Bijzondere Situaties.

Deze is vandaag afgeleverd bij de heren Kamp, Van den Berg en Groot, respectievelijk vertegenwoordigers van kabinet, provincie en gemeente (in ons geval is dat Delfzijl).

Zij hebben hun handtekening gezet onder het bestuurlijk akkoord ‘Vertrouwen op Herstel. Herstel van Vertrouwen’, waarin de regeling voor speciale / schrijnende gevallen is opgenomen.

Zij zijn dus eindverantwoordelijk voor die regeling.

En daarom mogen zij vertellen hoe het zit met de grove privacyschending en de ondermaatse prestaties van die Commissie, die “niks” is, maar wel een heleboel onnodig extra leed berokkent.

We geven de heren, sympathiek als we zijn, een laatste kans om een naar alle wettelijke en menselijke maatstaven redelijke oplossing te bieden langs de bestuurlijke weg.

Zo niet: toedeledokie. Naar de rechter!

Lees de klacht, doe er uw voordeel mee.

En, lieve lieve Groningers: denk eens goed na over uw eigen situatie. Krijgt u échte hulp? Of alleen loze beloftes? En gaat daar met de komst van NatCoGro Alders en diens Overheidsdienst Groningen iets in veranderen?

Officiële klacht inzake Commissie Bijzondere Situaties

One Reply to “Eis: echte hulp en compensatie”

  1. 2 weken terug is de secretaris van de commissie hier nog langs geweest, als je daar hulp van moet verwachten, kun je beter de hand aan je zelf slaan.

Reacties zijn gesloten.