Aardgascondensaat

De Werkgroep Aardgascondensaat Farmsum verzamelt informatie over het tankenpark aardgascondensaat van de NAM, dat naast Chemiepark Delfzijl staat.

De officiële naam is Opslag- en ScheidingsFaciliteit (OSF).

Via veelal verouderde (en steeds vaker lekkende) leidingen die kriskras door de provincie lopen, brengt NAM al het aardgascondensaat van de productielocaties in Groningen naar een aantal opslagtanks, op zo’n 250 meter van een woonwijk.

Gemiddeld bevatten de tanks 20.000 m3 aardgascondensaat.

Deze tanks zijn ooit bedoeld voor alcoholopslag. Ze zijn NIET ontworpen voor de opslag van aardgascondensaat, en al helemaal niet voor opslag in een gebied met seismisch risico.

De tanks staan in een soort regelvrije zone en vallen niet onder BRZO. Er is geen geldend bestemmingsplan.

Bevoegd gezag is Economische Zaken. De minister die er via allerlei commissies alles aan doet om het aardbevingsrisico in Groningen zo klein mogelijk te laten lijken, gaat dus ook over de vergunning voor een wel zéér gevaarlijke opslaglocatie in het gaswingebied.

Lees meer in de onderstaande documentatie.

(Laatste update augustus 2017)

Factsheet Aardgascondensaat (NAM-inrichting OSF te Delfzijl)
Vragen en antwoorden NAM over OSF
Kennisgeving wijziging omgevingsvergunning OSF
Zienswijze op wijziging omgevingsvergunning OSF

Bij SodM opgevraagde documenten (deels WOB), chronologische volgorde:

14-03-2008, SodM, brief afhandeling inspectiebezoek Delfzijl
08-04-2008, NAM, reactie op brief afhandeling inspectiebezoek
09-10-2008, SodM, brief over inspectie in augustus 2008

09-12-2008, SodM, brief over in te dienen QRA tankenpark

03-02-2009, NAM, verzoek verlenging termijn indienen QRA
09-02-2009, SodM, verlenging termijn indienen QRA

08-04-2009, NAM, QRA tankenpark

17-07-2009, SodM, eisen en vragen n.a.v. inspectie juli 2009

11-08-2009, NAM, antwoorden vragen na inspectie juli 2009

27-08-2009, NAM, Buncefield action follow up report

30-10-2009, NAM, Buncefield aanbevelingen

22-04-2011, SodM, vragen ‘Hoeveelheidsmetingen’

18-05-2011, NAM, antwoorden vragen ‘Hoeveelheidsmetingen’

27-04-2012, SodM, bevindingen inspecties ‘WABO 2012’

29-05-2012, NAM, opvolging bevindingen inspecties ‘WABO 2012’

19-06-2014, SodM, brief over inspectie ‘BRZO Gasopslag’

16-07-2014, NAM, direct opgepakte punten na WABO-inspectie

21-07-2014, NAM, reactie bevindingen inspectie ‘BRZO Gasopslag’

13-08-2014, SodM, inspectie ‘WABO 2014’

30-04-2015, SodM, inspectie ‘Hoeveelheidsmetingen’

28-05-2015, NAM, reactie bevindingen inspectie ‘Hoeveelheidsmetingen’

27-7-2015, NAM, close-out report door Siemens

06-08-2015, SodM, opvragen eindrapport voorval 24-07-2015

06-08-2015, SodM, brief n.a.v. close-out report door Siemens

25-09-2015, SodM, brief n.a.v. eindrapport voorval 24-07-2015

09-02-2016, SodM, brief inspectie ‘BRZO Gasopslag’