Als mens weet je: dit kan zo niet

Wij zijn gewone burgers. Jarenlang hebben we op allerlei deuren geklopt met als doel een deugdelijke oplossing te bewerkstelligen die recht doet aan alle schade. In onze zoektocht naar veiligheid, zekerheid en duidelijkheid hebben we meer moeite gedaan dan je zou mogen verwachten in een land dat te boek staat als een democratische rechtsstaat, met een minister-president die vindt dat het netjes is geregeld in Groningen. Toch is het niet gelukt, en daarom zitten we hier.

We klopten onder andere aan bij de Commissie Bijzondere Situaties. De deur ging op een kier open. De Commissie zei: “U mag pas binnenkomen als u een briefje heeft van de schadeveroorzaker, waarop staat dat hij vindt dat de schade door hem is veroorzaakt. Ook willen we een briefje van de huisarts, de psycholoog, de bank, de belastingdienst, enzovoorts.” Pas toen we na veel gedoe aan alle eisen hadden voldaan, mochten we naar binnen. Even later stonden we weer op straat, met een aanbod dat nergens op sloeg. Volgens de Commissie konden we zo “op eigen kracht” verder. Maar dat konden we niet. Dat kunnen we nog steeds niet.

Toen we bij de Commissie aanklopten met klachten en vragen over gegevensverwerking, bleef de deur potdicht. Ook de overheid gaf geen thuis. Ambtenaren vertelden ons dat zij geen idee hadden hoe het er bij de Commissie aan toe ging. “Het is voor ons een groot zwart gat.” Maar die Commissie is het hart van de governance, de publiek-private afspraken over schadeafhandeling tussen NAM en de Nederlandse overheid. Als het hart, de plek waar mensen met een kwetsbare positie naartoe worden gestuurd, al een groot zwart gat is, hoe zit het dan met de rest van die governance?

We hebben ook aangeklopt bij de Nationale Ombudsman. Die deed onderzoek, en dat resulteerde in het rapport Bestuurlijke Spaghetti. Dat is inmiddels een gevleugelde term in Groningen. Juristen citeren het rapport regelmatig en wijzen erop dat het zó niet moet. EZ en de NCG hebben er echter nooit op gereageerd.

De gaswinning in Groningen is een industriële ramp – eentje die vermeden had kunnen worden. De manier waarop er met ons en onze schade wordt omgegaan, maakt het alleen maar erger. Dat is de ramp in de ramp. Onze belangen, als gezin met twee kinderen van inmiddels 12 en 15, worden nauwelijks erkend. Het lijkt erop dat we voor zowel NAM als de Nederlandse staat collateral damage in een zakendeal zijn. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat er maar één partij is die onze belangen wél mee zal wegen, en dat is de rechterlijke macht.

Als de vertegenwoordigers van de tegenpartijen onze situatie als mens op zich zouden laten inwerken, dan denk ik dat het hen net zo naar de keel zou grijpen als ons. Want als mens weet je: dit kan zo niet. Hier moet snel een eind aan komen. Dat is beter dan jarenlang procederen. De rechtsgang kost veel tijd, energie en geld, en intussen loopt de schade op. Ons huis is stuk, ons gezinsleven staat onder grote druk, en jaar in jaar uit ondergaan we gedwongen de slopende gevolgen van onveiligheid, onzekerheid en onduidelijkheid.

Kortom: De gaswinning en de governance hebben een puinhoop van ons leven gemaakt. Het zal ons veel moeite kosten om er op een veilige plek als co-ouders nog wat van te maken. Een deugdelijke oplossing die recht doet aan alle schade, materieel en immaterieel, lijkt ons daarom niet teveel gevraagd. Het is onbegrijpelijk dat we daarvoor alleen nog kunnen aankloppen bij de rechter.

Uitgesproken op 14 november 2017, tijdens een comparitiezitting in onze rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, NAM, EBN en de Maatschap Groningen

De Dag Waarop het Weefsel Scheurt

De Dag Waarop het Weefsel Scheurt

(Schuin gemarkeerde tekst komt uit het zoveelste gasdebat)

Hallo allemaal.
Hoe gaat het met jullie, met mij gaat het zo:
Ik sta aan de oever van de juridische werkelijkheid
(dat is zo’n zestig jaar buiten jullie tijd)
en kijk naar de veerboot van morgen.
Er worden honderden ontzettend lieve,
fantastische mensen
overgezet.
Zij komen met lege handen,
maar zitten vol verhalen
over de democratische rechtsorde.
Staat hij echt in bloei,
met maximale rechtszekerheid en rechtsgelijkheid?
En klopt het dat jullie wél een toekomst hebben?
Hier in Groningen is het eeuwig vandaag.
De Dag Waarop Het Weefsel Scheurt
door wat er gisteren en eergisteren is uitgehaald.

NM

Mijn Dorp

Mijn Dorp

Staghouwer zegt: “Ik wil de ellende van de gaswinning kanaliseren en normaliseren.”
Bron:
https://www.dvhn.nl/groningen/Nieuw-provinciebestuur-Groningen-stroopt-mouwen-op-voor-openstaande-en-langslepende-schadedossiers-24471697.html

Ik loop al een tijdje speurend door Groningen.
Onderweg klamp ik voorbijgangers aan.
“Heeft u Mijn Dorp gezien?
‘t Is er één als alle andere,
met wrevelige achtertuinen vol geronnen groene bagger,
waar bijna dagelijks een grondschuiver doorheen dendert.
Ach, u kent dat wel. Toch?
Op een dag protesteerden we, dat sloeg enorm aan.
Ik ging dus versterking halen. En nu ben ik Mijn Dorp kwijt.”
Iedereen knikt begripvol, niemand heeft iets gezien.
Er wordt gefluisterd dat het komt door project X2.
Codenaam: ‘Kanaliseren en normaliseren’.
Beoogd resultaat: Een karig bestuurlijk landschap, een akelig lege kaart.

Subliminale Soepzooi

Ik heb het wel zo’n beetje gehad.
In 2012 m’n peperdure glazen bol,
ooit aangeschaft op aanraden van.
In 2013, 2014, 2015, 2016 én 2017
m’n gramzurige verzameling
wassen neuzen.
En nu dat verdomde vaasje.
Werkelijk álles trilt hier stuk.
Dáár hoor je De Lach niet over.
Ik tel de woorden.
Binnen m’n zelfgekozen
format heb ik er nog 40
te gaan. “Hier,” roep ik
tegen de Subliminale
Soepzooi, “een zwik
zinderende zinnen
waarin ik de diepste
gedachten van het win-
gewest dicht……” En ik tik:

Subliminale Soepzooi